ABOUT US เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องเป็น

สัญลักษณ์ “หัวไก่” มีที่มาจากคำพังเพยของจีนใน “บันทึกสื่อจี้” ว่า “จงเป็นหัวไก่ดีกว่าเป็นหางวัว” กุนซือผู้หนึ่งในสมัยจั้นกว๋อนามว่า ซูฉิน ได้กล่าวกับเหล่าเจ้าผู้ครองรัฐหาน, เว่ย, จ้าว, เยี้ยน, ฉู่, ฉี ว่า “แม้จะต่างเป็นรัฐเล็กๆ แต่ทุกคนก็มีอำนาจในฐานะเจ้าผู้ครองรัฐ จงอย่ายอมจำนนต่อรัฐฉิน” จากเรื่องนี้แปลความหมายได้ว่า “แทนที่จะยอมจำนนเป็นเหมือนหางของรัฐฉิน แต่เป็นหัวของไก่ที่แม้จะเล็กยังดีเสียกว่า”

ผู้ก่อตั้งของเราจึงยึดคำกล่าวนี้เป็นคติ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ญี่ปุ่นในปี 1910 ด้วยสัญลักษณ์ “หัวไก่” ในฐานะที่เราเป็นผู้บุกเบิกด้านอุตสาหกรรมยากำจัดแมลง เราตั้งใจที่จะเป็นดั่งหัวไก่ที่ต้องการจะเป็นที่ 1 ทั้งด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการบริหาร