PRODUCTS สินค้า

ยาจุดกันยุง

คินโช ยาจุดกันยุงลาย 1

กลิ่นกุหลาบ

จากการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคินโช ประเทศญี่ปุ่นเกิดเป็น “คินโช ยาจุดกันยุงลาย” ซึ่งมีประสิทธิภาพพิเศษ ออกฤทธิ์โดยตรองต่อยุงลายอันเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถไล่ยุงชนิดอื่นได้เช่นกัน จึงช่วยป้องกันคุณจากโรคไข้เลือดออกได้ และเพิ่มด้วยกลิ่นหอมของดอกกุหลาบ

ขนาดบรรจุ

10 ขด

คินโช ยาจุดกันยุงลาย 1

กลิ่นลาเวนเดอร์

พัฒนาจากผลการวิจัยร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขนาดบรรจุ

10 ขด

50ขด

คินโช ยาจุดกันยุง

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1 ศตวรรษ นับตั้งแต่คินโชได้คิดค้นและผลิตยาจุดกันยุงขึ้น เป็นรายแรกของโลก จึงเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและประสิทธิภาพของยาจุดกันยุงคินโชว่า มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดยุง แต่ในขณะเดียวกันก็ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

  • ออกฤทธิ์ไล่ยุงต่อเนื่องยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ

12 ขด

50+4 ขด

100+8 ขด

คินโช ยาจุดกันยุง กลิ่นตะไคร้หอม

ด้วยการคัดสรรอย่างประณีต พิถีพิถันและใส่ใจ จนได้กลิ่นตะไคร้หอมคุณภาพดี มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงสูง และมีกลิ่นหอมจรุงใจตามแบบฉบับไทย มาเป็นส่วนประกอบ ก่อให้เกิดยาจุดกันยุงที่เหมาะกับวิถีไทยยุคใหม่อย่างแท้จริง

ขนาดบรรจุ

12 ขด